Tietosuojaseloste

Johdanto

Me, SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Saksa vastaamme verkkosisällön tarjoajana vastuussa verkkosisällön käyttäjän henkilötietojen käsittelystä. Yhteystietomme löytyvät verkkosisällön julkaisutiedoista, henkilötietojen käsittelyä koskevien kysymysten yhteyshenkilöt on mainittu suoraan tässä tietosuojaselosteessa.

Otamme yksityisyytesi ja yksityisten tietojesi suojan erittäin vakavasti. Keräämme, tallennamme ja käytämme henkilötietojasi vain tämän tietosuojaselosteen sisällön sekä tietosuojan kannalta sovellettavien määräysten, erityisesti eurooppalaisen yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja kansallisten tietosuojamääräysten mukaisesti. Meille on erittäin tärkeää, että olemme osoittamasi luottamuksen arvoisia myös tässä suhteessa. Suojaamme henkilötietojasi siksi erityisesti asiatonta pääsyä vastaan.

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on tiedottaa, missä laajuudessa ja mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään verkkosisällön käytön yhteydessä.

Saat lisätietoa tällä verkkosivustolla käyttämistämme työkaluista ja evästeistä ja voit yksilöidä evästeasetukset klikkaamalla kohtaa "Evästeasetukset". Huomaa, etteivät kaikki sivuston toiminnot ole välttämättä käytettävissä valitsemistasi asetuksista riippuen.

Henkilötiedot

Henkilötiedot ovat tunnistettua tai tunnistettavaa luonnollista henkilöä koskevia tietoja. Näihin lukeutuvat kaikki henkilöllisyyttäsi koskevat tiedot, kuten esimerkiksi nimesi, sähköpostiosoitteesi tai postiosoitteesi. Tietoja, joita ei voi yhdistää henkilöllisyyteesi (kuten esimerkiksi tilastolliset tiedot, kuten verkkosisällön käyttäjien määrä), ei sen sijaa pidetä henkilötietoina.

Voit käyttää verkkosisältöämme yleisesti henkilöllisyyttäsi paljastamatta ja henkilötietoja ilmoittamatta. Silloin keräämme ainoastaan yleisiä verkkosisällössämme käyntiä koskevia tietoja. Joitakin tarjottuja palveluja varten sinulta kerätään kuitenkin henkilötietoja. Käsittelemme silloin näitä tietoja yleisesti vain tämän verkkosisällön käytön tarkoituksissa, erityisesti haluttujen tietojen käyttöönantoon. Henkilötietoja kerättäessä on vain ehdottomasti tarpeelliset tiedot ilmoitettava pakollisina. Tämän lisäksi voidaan ilmoittaa muita tietoja, jotka ovat silloin vapaaehtoisia tietoja. Ilmoitamme kulloinkin, onko kyseessä pakollinen vai vapaaehtoinen tieto. Konkreettisista tarkemmista tiedoista kerromme sitten tämän tietosuojaselosteen vastaavassa kohdassa.

Henkilötietojesi pohjalta ei suoriteta automatisoitua päätöksentekomenettelyä verkkosisältömme käytön yhteydessä.


Henkilötietojen käsittely

Tallennamme tietosi erityisesti suojatuille palvelimille Euroopan unionin sisällä. Ne on suojattu teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä menetystä, tuhoutumista, käyttöä, muutoksia tai asiattomien henkilöiden suorittamaa tietojesi levittämistä vastaan. Tietoihisi on pääsy ainoastaan harvoilla, valtuutetuilla henkilöillä. He vastaavat palvelimen teknisestä, kaupallisesta tai toimituksellisesta hoidosta. Säännöllisistä tarkastuksista huolimatta kaikilta vaaroilta ei ole mahdollista suojautua täysin.

Henkilötietosi siirretään salatusti Internetissä. Käytämme tiedonsiirtoon SSL-salausta (Secure Socket Layer).


Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Käytämme henkilöösi kohdistuvia tietoa yleisesti vain haluamiesi palvelujen tuottamiseen. Mikäli käytämme ulkoisia palveluntarjoajia palvelujen tuottamisen puitteissa, he pääsevät käsiksi tietoihin myös ainoastaan palvelun tuottamistarkoituksissa. Varmistamme tietosuojamääräysten noudattamisen teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä ja velvoitamme myös ulkoiset palveluntarjoajamme samaan.

Emme tämän lisäksi luovuta tietoja ilman nimenomaista suostumustasi eteenpäin kolmansille osapuolille, emmekä erityisesti mainostustarkoituksiin. Henkilötietosi luovutetaan eteenpäin vain, jos olet itse suostunut tietojen eteenpäin luovuttamiseen, tai siltä osin, kun meillä on siihen oikeus tai velvollisuus lakisääteisten määräysten ja/tai viranomaisten tai tuomioistuinten määräysten perusteella. Tällöin tietojen välitys voi tapahtua erityisesti lainvalvontatarkoituksessa, vaaran torjumiseksi tai tekijänoikeuksien valvontaa varten.


Tietojenkäsittelyn oikeusperustat

Mikäli saamme henkilötietojesi käsittelyyn luvan, tietojenkäsittelyn oikeusperustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a) alakohta.

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi, koska se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi tai kanssasi sovitun sopimuksen kaltaisen sopimuksen puitteissa, tietojenkäsittelyn oikeusperustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b) alakohta.

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi, tietojenkäsittelyn oikeusperustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c) alakohta.

Oikeusperustana tietojenkäsittelylle tulee kyseeseen lisäksi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f) alakohta, kun henkilötietojesi käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun suojaamiseksi, eivätkä sinun etusi, perusoikeutesi ja vapautesi vaadi henkilötietojen suojaa.

Tämän tietosuojaselosteen puitteissa viittaamme aina siihen, mihin oikeusperustaan tukeudumme henkilötietojesi käsittelyssä.


Tietojen poistaminen ja tallennuksen kesto

Poistamme tai lukitsemme henkilötietosi yleisesti aina, kun tallennuksen syy jää pois. Tallennus voi kuitenkin jatkua tämän jälkeen, jos se on tarpeen meitä koskevien lakisääteisten määräysten mukaisesti, kuten lakisääteisten säilytys- ja dokumentointivelvollisuuksien suhteen. Tällaisessa tapauksessa poistamme tai lukitsemme henkilötietosi vastaavien määräysten loputtua.


Verkkosisältömme käyttöTietoja päätelaitteestasi

Jokaisella verkkosisältömme käyttökerralla keräämme rekisteröinnistäsi riippumatta seuraavat tiedot päätelaitteestasi: päätelaitteesi IP-osoite, selaimesi kysely sekä tämän kyselyn aika. Lisäksi tallennamme statuksen ja siirretyn tietomäärän tämän kyselyn puitteissa. Keräämme myös tuote- ja versiotietoja käytetystä selaimesta ja päätelaitteen käyttöjärjestelmästä. Tallennamme lisäksi tiedon siitä, miltä verkkosivulta käsin verkkosisällön käyttö tapahtui. Päätelaitteesi IP-osoite tallennetaan tällöin vain verkkosisällön käytön ajaksi ja poistetaan sen lopussa tai muunnetaan nimettömäksi lyhentämällä. Muut tiedot tallennetaan rajatun ajan.

Käytämme näitä tietoja verkkosisällön toimittamiseen, erityisesti virheiden tunnistamiseen ja korjaamiseen, verkkosisällön kuormituksen selvittämiseen sekä muokkausten tai parannusten tekemiseen. Teknisesti tarpeellisia tapauksia varten on näissä tarkoituksissa tämän käsittelyn oikeusperustana myös oikeutettu etumme tietojenkäsittelyyn GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdan mukaisesti. Kaikkia muita tapauksia varten oikeusperustana on – mikäli myönnetty – sinun suostumuksesi, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a) alakohta.


Evästeiden käyttö

Verkkosisällöissämme – kuten monilla verkkosivuilla – käytetään evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja jotka tallentavat tietyt asetukset ja tiedot selaimestasi verkkotarjontamme kanssa tapahtuvaa vuorovaikutusta varten. Eväste sisältää yleensä sen verkkotunnuksen nimen, jolta evästetiedosto on lähetetty, sekä tietoja evästeen iästä ja aakkosnumeerisen tunnistusmerkin.

Evästeet mahdollistavat meille päätelaitteesi tunnistamisen ja tiettyjen esiasetusten käyttöönannon välittömästi. Evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosisältöämme sekä tarjoamaan sinulle paremman ja entistä enemmän sinulle räätälöidyn palvelun. Tässä näkyy myös oikeutettu etumme tietojenkäsittelyyn GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdan mukaisesti. Teknisen tarpeellisuuden mitan ylittäville evästeille pyydämme sinulta suostumusta käsittelylle evästebannerimme/tietosuoja-asetuskeskuksemme puitteissa. Jos et myönnä suostumustasi, asetamme ainoastaan verkkosivun teknisen toiminnan kannalta välttämättömät evästeet. Jos saamme suostumuksesi, se on myös käsittelymme oikeusperusta, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a) alakohta.

Käyttämämme evästeet ovat niin kutsuttuja istuntoevästeitä, jotka poistetaan jälleen automaattisesti selainistunnon päätyttyä. Tämän lisäksi käytetään myös evästeitä, joiden tallennusaika on pidempi, jotta voimme huomioida esiasetuksesi ja valintasi myös seuraavalla verkkosisältömme käyttökerralla.

Useimmat selaimet on asetettu niin, että ne hyväksyvät evästeet automaattisesti. Voit kuitenkin ottaa evästeiden tallennuksen pois käytöstä tai asettaa selaimesi niin, että saat ilmoituksen heti, kun evästeitä lähetetään. Lisäksi voit poistaa jo tallennetut evästeet manuaalisesti selaimen asetuksissa. Huomaa, että jos kieltäydyt evästeiden tallentamisesta tai poistat tarpeelliset evästeet, on mahdollista, että voit käyttää verkkosisältöämme ainoastaan rajoitetusti tai että et voi käyttää sitä lainkaan.


Teknisesti välttämättömien evästeiden käyttö

Jotkut evästeet ovat teknisesti välttämättömiä, jotta voisimme mahdollistaa sinulle verkkotarjontamme käytön. Näillä evästeillä keräämme ja tallennamme seuraavat tiedot:

 • Kieliasetukset

 • Hakuasetukset

 • Tiedot käyttäjän tunnistamiseen tai valtuuttamiseen

 • Tiedot audio- tai videosisältöjen häiriöttömään toistoon

Evästeet mahdollistavat meille tietokoneesi tunnistamisen ja tiettyjen esiasetusten käyttöönannon välittömästi. Evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosisältöämme sekä tarjoamaan sinulle paremman ja käyttäjäystävällisen palvelun. Evästeiden käyttö on lisäksi tarpeen, voidaksemme helpottaa sinulle verkkosisältöjemme käyttöä. Jotkut toiminnot voidaan tarjota ainoastaan evästeitä käyttäen. Tämä koskee hakua, kieliasetuksia ja vastaavia. Tästä seuraa myös oikeutettu etumme oikeusperustalle tietojen käsittelyyn evästeiden avulla GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.


Analyysievästeiden käyttö ("Google Analytics")

Tämän lisäksi käytämme verkkosivullamme evästeitä, jotka mahdollistavat käyttäjäkäyttäytymisesi analyysin, nk. analyysievästeitä. Näillä evästeillä keräämme ja tallennamme seuraavat tiedot:

 • Sivukutsujen toistuvuus

 • Hakukäsitteet

 • Verkkosivutoimintojen käyttö

 • Oleskelun kesto

Evästeiden avulla kerätyt tiedot muunnetaan nimettömiksi niin, että tietoja ei voida enää kohdistaa vastaavaan käyttäjään, mikäli tämä ei suostu siihen selkeästi ja aktiivisesti.

Analyysievästeitä käytämme parantamaan ja optimoimaan verkkosisältöjemme laatua ja niiden sisältä sekä tarkastamaan ja parantamaan verkkosisältöjemme toimintasädettä ja löydettävyyttä. Analyysievästeitä käytämme vain sinun suostumuksellasi. Käsittelyn oikeusperusta on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a) alakohta.

Käyttäjäkäyttäytymisen analyysiin yllä mainituissa tarkoituksissa käytämme Google Analytics -ohjelmistoa, joka taas käyttää evästeitä mainitulla tavalla.

Käytämme Google Analyticsiä tilastollisiin analyyseihin. Google Analytics on verkkoanalyysipalvelu, jonka tarjoaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA ("Google"). Google Analytics käyttää nk. "evästeitä", tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja jotka mahdollistavat toimintasi analyysin verkkosivulla. Evästeiden luomat tiedot toiminnastasi tällä verkkosivulla siirretään yleensä Googlen palvelimelle USA:han ja tallennetaan sinne. Jos IP-osoitteen nimettömäksi tekeminen on aktivoitu tällä verkkosivulla, Google lyhentää kuitenkin IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenmaiden tai muiden Euroopan talousaluesopimuksen osapuolena olevien valtioiden sisällä sitä ennen. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite siirretään Googlen palvelimelle USA:han ja lyhennetään siellä. Tämän verkkosivun ylläpitäjän toimeksiannosta Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen verkkosivun käyttöäsi, kootakseen raportteja verkkosivuaktiviteeteista ja tuottamaan muita verkkosivun käyttöön ja Internetin käyttöön liittyviä palveluja verkkosivun ylläpitäjälle. Google Analyticsin puitteissa selaimeltasi välitettyä IP-osoitetta ei yhdistetä mihinkään muihin Googlen tietoihin. Voit estää evästeiden tallennuksen vastaavalla selainohjelmistosi asetuksella. Huomautamme kuitenkin, että et tässä tapauksessa välttämättä voi käyttää tämän verkkosivun kaikkia toimintoja niiden koko laajuudessa. Voit lisäksi estää evästeen luomien ja verkkosivun käyttöösi liittyvien tietojen (IP-osoitteesi mukaan luettuna) keräämisen Googlelle sekä Googlen suorittaman näiden tietojen käsittelyn, kun et hyväksy tätä koskevien evästeiden käyttöä evästebannerissa/tietosuoja-asetuskeskuksessa.

Lisätietoja tästä löytyy osoitteesta tools.google.com/dlpage/gaoptout tai www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (yleisiä tietoja Google Analyticsistä ja tietosuojasta). Viittaamme siihen, että Internet-sivuillamme Google Analyticsiä on laajennettu koodilla " anonymizelp();" IP-osoitteiden muuttamiseksi nimettömäksi, jolloin viimeinen oktetti poistetaan.


Mainosevästeiden käyttö ("Salesforce Pardot Services")

SMA Solar Technology AG (SMA) tallentaa ainoastaan ja yksinomaan henkilötietoja verkkosivun kävijöistä, jotka ovat rekisteröityneet verkkosivuillemme vapaaehtoisesti / omasta aloitteestaan saadakseen tietoja tuotteista ja palveluista, tilatakseen SMA-uutiskirjeen tai ladatakseen asiakirjoja. Jos olet antanut meille suostumuksesi, voit lisäksi saada kaupallisia, kiinnostuksenkohteisiin liittyviä sähköpostiviestejä.

Jotkut SMA-verkkosivuston lomakkeista on kytketty Pardot-ohjelmistoon. Pardot on markkinointiautomaatio-ohjelmisto, jonka tarjoaa Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce), village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY.

Vapaaehtoisesti ilmoitetut henkilötiedot tallennetaan ensiksi Pardot-ohjelmistoon, jonka jälkeen Salesforce CRM-järjestelmä käsittelee niitä yhteydenoton ja/tai tietojen lähetyksen tarkoituksessa. Salesforce ei tallenna mitään IP-osoitteita, vaan se käyttää yksilöllisiä kohdistusominaisuuksia "unique visitor ID" ja "unique identifier". Henkilöön kohdistuvia päätelmiä ei voi tehdä.

Tästä (https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_basics_cookies.htm&type=5) voit lukea, kuinka Salesforce käsittelee tietojasi verkkosivuilla käydessäsi.

SMA käyttää Pardotia markkinointianalyysipalveluna, joka mahdollistaa SMA-verkkotarjonnan ja SMA-markkinointiviestinnän hoidon, mitoituksen, laajennuksen ja SMA-verkkosivusisältöjen optimoinnin. Käyttäjän ja kumppanien suojaksi voidaan lisäksi tunnistaa myös petos- ja turvallisuusriskit ja torjua ne tarvittaessa. Tiedot käsitellään Salesforcessa meidän toimeksiannostamme evästeitä käyttämällä.

Pardot-evästeitä käytetään vain, jos olet myös antanut niihin suostumuksesi evästebannerimme/evästeasetuskeskuksemme puitteissa. Evästeiden tallennuksen voit lisäksi ottaa käytöstä myös selainasetuksissasi.

Jos sallit ainoastaan välttämättömät evästeet, tämä saattaa johtaa rajoituksiin SMA-verkkosisällön toiminnoissa ja käyttäjäystävällisyydessä.


Affiliate-evästeiden käyttö (Awin)

Olemme liittäneet verkkosivullemme Awin-komponentteja, jotka tarjoaa Awin AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Saksa. Awin on saksalainen Affiliate-verkosto, joka tarjoaa Affiliate-markkinointia. Affiliate-markkinointi on Internet-tuettu myyntimuoto, joka mahdollistaa Internet-sivujen kaupallisille ylläpitäjille, nk. Merchanteille tai Advertisereille, mainosten näyttämisen kolmansien osapuolten, eli myyntikumppaneiden, joita kutsutaan myös nimillä Affiliates tai Publisher, verkkosivuilla ja joka hyvitetään usein klikkaus- tai myyntiprovisioina. Awin asettaa evästeen kyseisen henkilön tietoteknologiseen järjestelmään. Awinin jäljityseväste ei tallenna mitään henkilötietoja. Ainoastaan Affiliate-kumppanin, eli potentiaalisen asiakkaan välittävän kumppanin, tunnistenumero sekä Internet-sivuston kävijän ja klikatun mainosvälineen järjestysnumero tallennetaan. Näiden tietojen tallentamisen tarkoitus on Merchantin ja Affiliaten välisten provisiomaksujen suorittaminen, joka tapahtuu Affiliate-verkoston eli Awinin kautta.

Awinin voimassa oleva tietosuojamääräykset voidaan lukea osoitteesta www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy-DACH.


Google Mapsin käyttö

Verkkosisällössämme käytämme rajapinnan välityksellä Google Maps -karttapalvelua. Tämän palvelun ylläpitäjä on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA ("Google").

IP-osoitteesi tallentaminen on tarpeen Google Maps -toimintojen käyttöä varten. Nämä tiedot siirretään yleensä Googlen palvelimelle USA:han ja tallennetaan sinne. Palveluntarjoaja ei voi vaikuttaa mitenkään tähän tiedonsiirtoon.

Käytämme Google Maps -palvelua, jotta voisit löytää verkkosisällössämme ilmoitetut paikkakunnat helpommin. Tämä on oikeutettu etu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdan tarkoittamalla tavalla, ja se on samanaikaisesti oikeusperusta Google Maps -palvelun käytölle.

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä löytyy Googlen tietosuojakäytännöstä: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


Eventbriten käyttö

Verkkosivulla tarjoamme käyttäjille lisäksi mahdollisuuden ilmoittautua mukaan tapahtumiin. Tähän käytämme "Eventbrite"-työkalua, jota ylläpitää Eventbrite, Inc., 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, USA. Kun ilmoittaudut tapahtumaan, sinut ohjataan eteenpäin Eventbriten verkkosivulle. Me emme kykene vaikuttamaan Eventbriten suorittamaan tietojenkäsittelyyn. Eventbrite Inc. osallistuu Yhdysvaltojen kauppaministeriön ja Euroopan komission EU:n ja USA:n väliseen tietosuojakilpi-puiteohjelmaan, joka koskee Euroopan talousalueen jäsenmaissa tapahtuvaa henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja säilytystä. Täältä saat tietoja siitä, mitä tietoja Eventbrite Inc. kerää, käsittelee ja käyttää EU-US-tietosuojakilpi-puiteohjelman puitteissa ja mihin tarkoitukseen se tapahtuu:

www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/Informationen-zum-EU-US-Datenschutzschild.

Jotta voisit ilmoittautua Eventbritelle tapahtumaa varten, on Eventbrite Inc.:lle ilmoitettava seuraavat tiedot:

 • Sukunimi, etunimi

 • Sähköpostiosoite

 • Paikkakunta

 • Syntymäaika

 • Lipputyyppi

 • Tapahtuma-ID (mihin webinaariin on ilmoittauduttu)

 • Käytetyt lahjakortit

Lisätietoja siitä, kuinka Eventbrite Inc. käyttää henkilötietoja, saat Eventbriten tietosuojakäytännöstä:

www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/datenschutzrichtlinien-von-eventbrite.

Koska toimimme tapahtumien järjestäjänä, saamme Eventbritelta pääsyn yllä mainittuihin tietoihin tapahtuman osallistujista. Tietoja käytämme tapahtuman esi- ja jälkivalmistelutarkoituksissa. Jotta voisimme suunnitella tapahtumatarjontamme tulevaisuudessa paremmin, käytämme tapahtumiin osallistumistietoja tutkiaksemme tilaisuuksien käyttöä ja kuormitusta.


YouTuben käyttö

Verkkosisältöömme on liitetty videoita, joiden toistamiseen käytämme Googlen tarjoaman YouTube-palvelun lisäosaa ("YouTube"). Tämän palvelun ylläpitäjä on YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kun avaat verkkosisältömme Internet-sivun, johon on liitetty video, luodaan yhteys YouTuben palvelimiin. Tällöin YouTube ilmoittaa palvelimelle, millä verkkosisältömme Internet-sivuilla olet käynyt.

Jos olet kirjautuneena YouTube-tilillesi, mahdollistat YouTubelle surffauskäyttäytymisesi kohdistamisen suoraan henkilökohtaiseen profiiliisi. Tämän voit estää kirjautumalla ulos YouTube-tililtäsi. Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä löytyy Googlen tietosuojakäytännöstä, osoitteesta www.google.de/intl/de/policies/privacy/, joka on voimassa myös YouTubelle.

Käytämme YouTubea voidaksemme näyttää sinulle videoita ja kertoa näin sinulle enemmän itsestämme ja palveluistamme. Tämä on samalla oikeutettu etu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdan tarkoittamalla tavalla.


Vimeon käyttö

Verkkosisältöömme on liitetty videoita, joiden toistamiseen käytämme Vimeon tarjoaman Vimeo-palvelun lisäosaa ("Vimeo"). Palvelun tarjoaja on Vimeo, LLC, jonka päätoimipaikan osoite on 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Kun kutsut esiin Internet-sisältömme tällaisella lisäosalla varustettuja Internet-sivuja, luodaan yhteys Vimeo-palvelimiin ja samalla esitetään lisäosa. Näin Vimeo-palvelimelle ilmoitetaan, millä Internet-sivuillamme olet vieraillut. Jos olet samalla kirjautuneena sisään Vimeo-jäsenenä, Vimeo kohdista nämä tiedot henkilökohtaiselle käyttäjätilillesi. Lisäosaa käytettäessä, esim. videon käynnistyspainiketta napsautettaessa, myös tämä tieto kohdistetaan käyttäjätilillesi. Voit estää tämän kohdistuksen kirjautumalla ulos Vimeo-käyttäjätililtäsi ennen Internet-sivumme käyttöä ja poistamalla vastaavat evästeet Vimeosta. Lisätietoja tietojenkäsittelystä ja Vimeon tietosuojaa koskevia ohjeita löytyy kohdasta vimeo.com/privacy.

Käytämme Vimeota voidaksemme näyttää sinulle videoita ja kertoa näin sinulle enemmän itsestämme ja palveluistamme. Tämä on samalla oikeutettu etu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdan tarkoittamalla tavalla.


EQS-osakekaavioiden käyttö

Käytämme EQS Group AG:n (EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 München, Saksa) ulkoisia palveluita osakekaavioittemme optiseen esitykseen. Jos käytät tällaista palvelua tai jos sinulle näytetään kolmansien osapuolten sisältöjä, sinun ja vastaavan palveluntarjoajan välillä vaihdetaan tekniikasta johtuvia viestintätietoja.

Lisätietoja tietojesi keräämisen ja käsittelyn tarkoituksesta ja laajuudesta saat siksi EQS Group AG:n tietosuojaohjeista osoitteesta germany.eqs.com/de/legal.

Tämän ohjelman käyttö perustuu oikeutettuun etuumme tietojenkäsittelyyn GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdan mukaisesti.


Retargeting- ja Remarketing-tekniikoiden käyttö

Retargeting ja Remarketing tarkoittavat tekniikoita, joilla aikaisemmin tietyllä Internet-sivulla käyneille käyttäjille esitetään sopivia mainoksia myös tältä Internet-sivulta poistumisen jälkeen. Tätä varten Internet-käyttäjät on tunnistettava uudelleen myös oman Internet-sivuston ulkopuolella ja siihen käytetään vastaavien palveluntarjoajien evästeitä. Lisäksi huomioidaan siihen asti tapahtunut käyttökäyttäytyminen. Jos käyttäjä esimerkiksi etsii tiettyjä tuotteita, voidaan hänelle näyttää näitä tai vastaavia tuotteita myöhemmin mainoksina toisilla Internet-sivuilla. Kyseessä on henkilökohtainen mainonta, joka on sovitettu yksittäisten käyttäjien tarpeisiin. Tätä henkilökohtaista mainontaa varten ei käyttäjää tarvitse identifioida jälleentunnistamista enempää. Siksi emme myöskään kohdista Retargeting- tai Remarketing-toimintoon käytettyjä tietoja muihin tietoihin.

Käytämme tällaisia tekniikoita vain ilmoitusten julkaisuun Internetissä. Ilmoitusten julkaisuun käytämme ulkopuolisia palveluntarjoajia. Käytämme muun muassa Googlen tarjouksia, jotka mahdollistavat Internet-käyttäjälle mielenkiintoisten tuotteiden automaattisen esittämisen. Tämä toiminto toteutetaan evästeiden avulla. Lisätietoja tästä teknologiasta saat Google-tietosuojakäytänteistä osoitteesta policies.google.com/privacy. Asetamme evästeet vain sinun suostumuksellasi. Täten oikeudellinen perusta on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a) alakohta. Google Remarketing- ja Google AdWords Conversion Tracking -palveluiden evästeiden asennus voidaan estää myös asetuksella vastaavassa selainohjelmistossa kutsumalla esiin verkkosivu www.google.com/policies/privacy/ads/ ja muuttamalla vastaavaa asetusta.

Viestintä meidän kanssammeVoit ottaa meihin yhteyttä eri tavoin, muun muassa Internet-sivullamme olevan yhteydenottolomakkeen avulla. Lisäksi tiedotamme sinua mielellämme säännöllisesti uutiskirjeemme avulla sähköpostitse sekä lehdistöilmoituksista.


Yhteydenottolomake

Jos haluat käyttää verkkosisältömme yhteydenottolomaketta, keräämme tätä varten yhteydenottolomakkeessa ilmoittamasi henkilötiedot, erityisesti nimen ja sähköpostiosoitteen. Lisäksi tallennamme IP-osoitteen sekä kyselyn päiväyksen ja kellonajan. Käsittelemme yhteydenottolomakkeella annettuja tietoja ainoastaan siinä tarkoituksessa, että voimme vastata kyselyysi tai asiaasi.

Voit itse päättää, mitä tietoja lähetät meille yhteydenottolomakkeella. Tietojesi käsittelyn oikeusperusta on suostumuksesi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a) alakohdan mukaisesti.

Kun olemme käsitelleet asian, tiedot tallennetaan ensiksi mahdollisia jälkikyselyjä varten. Tietojen poistoa voidaan pyytää koska tahansa, muussa tapauksessa poistaminen tapahtuu asian loppuunkäsittelyn jälkeen. Tämä ei kuitenkaan koske lakisääteisiä säilytysvelvollisuuksia.


Lehdistötiedotteet

Palveluntarjoajien käyttäminen lehdistötiedotteiden lähetykseen

Käytämme ulkoisia EQS Group AG:n (EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 München, Saksa) ja Meltwater Deutschland GmbH:n (Rotherstrasse 22, 10245 Berlin, Saksa) palveluja lehdistötiedotteiden jakeluun. Jos rekisteröidyt tällaiseen palveluun, vaihdamme näiden palveluntarjoajien kanssa viestintätietoja.

Lisätietoja tietojesi keräämisen ja käsittelyn tarkoituksesta ja laajuudesta saat siksi EQS Group AG:n tietosuojaohjeista osoitteesta https://germany.eqs.com/de/legal ja Meltwater GmbH:n tietosuojaohjeista osoitteesta https://meltwater.com/de/privacy.

Näiden ohjelmien käyttö perustuu tätä koskevaan tietojenkäsittelyyn antamaasi suostumukseen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a) alakohdan mukaisesti. Voit koska tahansa peruuttaa suostumuksesi.


Uutiskirje

SMA-uutiskirjeen tilaaminen tapahtuu kaksinkertaisella Opt-In-menetelmällä, joka vaatii henkilökohtaista palautevahvistusta sähköpostihyväksynnän muodossa. Uutiskirjeet voidaan peruuttaa koska tahansa.


Investor Relations -uutiskirje

Investor Relations -uutiskirjeemme (jatkossa "IR-uutiskirje") lähettämiseen käytämme EQS Group AG:n palvelua. Lähetys tapahtuu tilauskäsittelysopimuksen pohjalta GDPR:n 28 artiklan 3 kohdan 1 kappaleen tarkoittamalla tavalla. Annamme tietosi lähetyspalveluntarjoajan käyttöön ainoastaan sähköpostien lähettämistä varten.

IR-uutiskirjeemme tilaus tapahtuu nk. Double-Opt-In-menetelmällä. Eli saat ilmoittautumisesi jälkeen sähköpostiviestin, jossa sinua pyydetään vahvistamaan tilauksesi. Tämä vahvistus on tarpeen, jotta kukaan ei voisi suorittaa tilausta vierailla sähköpostiosoitteilla. IR-uutiskirjeen tilaukset protokolloidaan, jotta oikeudelliset vaatimukset voitaisiin todistaa ilmoitusprosessia vastaavasti. Tähän kuuluvat tilaus- ja vahvistusajankohdan sekä myös IP-osoitteen tallentaminen. Samoin protokolloidaan muutokset lähetyspalveluntarjoajan luona tallennettuihin tietoihisi.

Tietojen käsittelyyn pyydetään suostumuksesi tilaustapahtuman puitteissa ja silloin viitataan tähän tietosuojaselosteeseen (GDPR 6 artiklan 1 kohdan a) alakohta).

Tietoja käytetään ainoastaan IR-uutiskirjeen lähettämiseen.


Markkinointiuutiskirje

Jos tilaat markkinointiuutiskirjeemme, käytämme sähköpostiosoitettasi omiin mainostarkoituksiin, kunnes peruutat tilauksen. Saat silloin säännöllisesti tietoja sähköpostitse ajankohtaisista aiheista, kuten esimerkiksi erityisistä kampanjoista tai koulutustarjouksista. Sähköpostiviestit voivat tällöin olla henkilökohtaisia ja yksilöityjä käytössämme olevien, sinua koskevien tietojen pohjalta.

Mikäli et ole antanut meille kirjallista suostumustasi, käytämme markkinointiuutiskirjeemme tilaukseen niin kutsuttua Double-Opt-In-menetelmää, eli lähetämme sinulle markkinointiuutiskirjeemme sähköpostitse vasta sitten, kun olet ensin nimenomaisesti vahvistanut meille, että meidän tulisi aktivoida markkinointiuutiskirjeen lähetys. Lähetämme sinulle silloin ilmoitussähköpostiviestin ja pyydämme sinua vahvistamaan tätä sähköpostiviestissä olevaa linkkiä napsauttamalla, että haluat vastaanottaa uutiskirjeemme.

Tietojesi käsittelyn oikeusperusta on suostumuksesi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a) alakohdan mukaisesti, jos olet nimenomaisesti tilannut markkinointiuutiskirjeen. Lakisääteisten määräysten puitteissa voi olla myös mahdollista, että saat meiltä markkinointiuutiskirjeemme ilman nimenomaista suostumusta, koska olet tilannut meiltä tuotteita tai palveluja, olemme saaneet sähköpostiosoitteesi tässä yhteydessä, etkä ole vastustanut tietojen vastaanottamista sähköpostitse. Tässä tapauksessa oikeusperusteeksi on katsottava oikeutettu etumme suoramainonnan välittämiseen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdan mukaisesti.

Markkinointiuutiskirjeen lähettämiseen käytämme Salesforce Pardot -markkinointiautomaatiotyökalua. Pardot on markkinointiautomaatio-ohjelmisto, jonka tarjoaa Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce), village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY.

Markkinointiuutiskirjeen tilauksen yhteydessä meille lähettämiäsi henkilötietoja käsitellään markkinointiuutiskirjeen lähettämisen tarkoituksiin sekä markkinointitarkoituksiin myös USA:ssa. Lähetämme nämä tiedot yritykselle Salesforce.com EMEA Limitedille (Salesforce). Salesforce Pardot -ohjelmistoa käytetään myös y.m. tarkoituksiin asiakastietojen suhteen. Näin kykenemme yhteistyössä Salesforce.com-yrityksen kanssa puhuttelemaan asiakkaitamme paremmin yksilöllisesti konkreettiset mielenkiinnon kohteet analysoimalla. Olemme sitä mieltä, että on myös asiakkaan etu, jos kykenemme puhuttelemaan asiakasta erityisesti tämän mielenkiintoa vastaavasti. Koska Salesforce.com on lisäksi jäsenenä USA:n Privacy Shield -tietosuojakilvessä (https://www.privacyshield.gov/participant_search), olemme vakuuttuneet siitä, että asiakastietojen käsittely on varmasti myös USA:ssa tasolla, joka vastaa saksalaista tietosuojalainsäädäntöä. Huomautamme, että arvioimme markkinointiuutiskirjettä lähettäessämme käyttäjäkäyttäytymisesi. Tätä analyysiä varten lähetetyissä sähköpostiviesteissä on niin kutsuttuja Web-Beacon- tai Tracking-Pixel-pisteitä. Analyysiä varten yhdistämme lähetetyt tiedot näiden Tracking-Pixel-pisteiden avulla sähköpostiosoitteeseesi ja yksilölliseen ID-tunnukseen. Näin saaduilla tiedoilla luomme käyttäjäprofiilin, jotta voisimme räätälöidä markkinointiuutiskirjeen yksilöllisten mielenkiintojesi mukaisesti. Tällöin keräämme tiedot siitä, koska luet markkinointiuutiskirjeemme, mitä linkkejä siinä klikkaat ja teemme niistä johtopäätökset henkilökohtaisista mielenkiintosi kohteista. Nämä tiedot liitämme sitten verkkosivullamme suorittamiisi toimiin. Jos et halua tätä, ole hyvä ja peruuta uutiskirjeen tilaus. Tällainen seuranta ei ole mahdollista myöskään silloin, jos olet ottanut sähköpostiohjelmistossasi kuvien näyttämisen käytöstä vakiona. Tässä tapauksessa uutiskirjettä ei näytetä sinulle täydellisenä etkä mahdollisesti voi käyttää kaikkia toimintoja. Jos tarkastelet kuvia manuaalisesti, seuraa yllä mainittu Tracking-seuranta.

Jos olet tilannut markkinointiuutiskirjeemme ja me analysoimme käyttäjäkäyttäytymistä, ilmoitamme näin kerätyt tiedot markkinointitarkoituksissa seuraaville, meihin liittyville yrityksille:

SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Germany
Puh.: +49 561 9522-0 / www.SMA.de / Info@SMA.de

SMA Altenso GmbH, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Germany
Puh.: +49 561 9522-0 / www.sma-altenso.com / Altenso@sma.de

coneva GmbH, Paul-Heyse-Straße 2-4, 80336 München, Germany
Puh.: +49 561 9522-0 / www.coneva.com / Info@coneva.com

SMA Solar Technology AG:llä on ympäri maailmaa lukuisia tytäryhtiöitä, jotka myyvät SMA AG:n tuotteita ja suorittavat tarpeellisen huollon, kuten esim. SMA France S.A.S. tai SMA Italia S.r.l. Jaamme tiedot myös näille yrityksille. Sama koskee emerce GmbH:n tytäryhtiöitä.

Tietojen toimittaminen näille yrityksille tapahtuu, jotta voisimme koota uutiskirjeeseemme optimaaliset tarjoukset, jotka ovat sinun kannaltasi oleellisia ja mielenkiintoisia. Mainitut yritykset eivät käytä henkilötietojasi siihen, että ottaisivat sinuun yhteyttä muulla myyntikanavalla (esimerkiksi puhelimitse). SMA Solar Technology AG on solminut yritysten kanssa kulloinkin sopimukset tilauskäsittelystä. Koska tietojen välittäminen tapahtuu lisäksi ainoastaan silloin, jos olet uutiskirjeen tilauksen puitteissa hyväksynyt nimenomaisesti tämän selosteen sisältämät tietosuojamääräykset ja siten myös tämän tietojen lähettämisen, käsittely tapahtuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a) alakohdan perusteella. Lisäksi on asiakkaittemme yksilöllisten ja mielenkiintoa vastaavien tietojen etujen mukaista, että jaamme kerätyt tiedot liittyneiden yritysten kanssa, joten tietojenkäsittely on oikeutettua myös GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdan mukaisesti. Tämä on erityisesti voimassa, koska asiakas voi peruuttaa uutiskirjeen tilauksen koska tahansa. Tiedot tallennetaan niin kauan, kun uutiskirjeen tilaus on voimassa. Peruutuksen jälkeen tallennamme tiedot puhtaan tilastollisesti ja nimettömästi.

Jos et enää koskaan halua saada meiltä markkinointiuutiskirjeitä, voit peruuttaa meille antamasi suostumuksen koska tahansa tulevin vaikutuksin tai kieltää uutiskirjeen lähettämisen jatkossa, eikä tästä synny mitään muita kustannuksia kuin sähköposti- tai puhelinpalvelutarjoajan perustariffien mukainen lähetysmaksu. Käytä vain jokaisessa uutiskirjeessä olevaa peruutuslinkkiä tai lähetä viesti meille tai tietosuojavaltuutetullemme.


Solar Calculator

Solar Calculator on maksuton palvelu, joka on suunnattu yksityisille loppukuluttajille. Solar Calculatorin avulla voidaan laatia sitoutumaton esimerkkilasku ("Aurinkoenergiapotentiaali") ja lähettää sitten SMA:lle tarjouskysely. Kyselyn SMA välittää edelleen valikoiduille, päteville ammattiyrityksille sinun lähelläsi. Yritykset ottavat sitten lopuksi yhteyttä suoraan sinuun jatko-opastuksen ja tarjouksen laadinnan merkeissä.

Aurinkoenergiapotentiaalin laskentaa varten on Solar Calculatoriin syötettävä muutamia tietoja (esim. aurinkoenergialaitteiston suunniteltu sijaintipaikka). Lisäksi keräämme henkilötietosi, mikäli lähetät meille tarjouskyselyn.

Seuraavassa on tiedot siitä, mitä tietoja kerätään, tallennetaan ja kuinka niitä käytetään, jos lähetät tarjouskyselyn:

 • Yhteystiedot: puhuttelu, etunimi, sukunimi, katuosoite, talonumero, postinumero, paikkakunta, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite

 • Rakenteellisten edellytysten tiedot: aurinkoenergialaitteiston suunniteltu sijaintipaikka, kattotyyppi, katon pinta-ala, katon kaltevuus, katon suuntaus

 • Muita tietoja: vuosittainen virrankulutus, kotitalouden henkilömäärä, kulutusprofiili, lisäkuluttajat, haluatko akun kyllä/ei, suunnitellun asennuksen päiväys, muut huomautukset

 • Solar Calculatorin laskentatulos: laskettu energiantarve, aurinkoenergialaitteiston laskettu koko, laskettu omakulutus, laskettu jäämävirta, laskettu verkkoonsyöttö, laskettu sähkökustannusten säästö, laskettu riippumattomuus-/omavaraisuusaste, lasketut CO2-säästöt, tuotesuositus

Tietojesi käsittelyn oikeusperusta on sopimuksen tavoittelu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b) alakohdan mukaisesti. Tarjouksen laatimista varten SMA toimittaa tietosi edelleen pätevälle ammattiyritykselle (SMA Solar -ammattikumppani). SMA Solar -ammattikumppanit käyttävät tietojasi ainoastaan tarjouksen laatimiseen. Pyydämme ymmärrystäsi sille, ettemme voi vaikuttaa mitenkään sinun ja ammattikumppanin välisiin liikesuhteisiin.

SMA:n sinusta keräämiä henkilötietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille ilman nimenomaista suostumustasi. SMA voi käyttää henkilötietoja sisäisiin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi tietoanalyysiin, tutkimukseen tai tuotteiden parantamiseen. Tietosi poistetaan järjestelmästämme viimeistään 3 kuukauden kuluttua Solar Calculatorissa suorittamasi kyselyn ajankohdasta lukien.

Tarjouskyselysi käsittelyä ja sähköpostien lähetystä varten tietojasi käsitellään myös USA:ssa. Lähetämme nämä tiedot yritykselle Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce), village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY. Näin kykenemme yhteistyössä Salesforce.com:n kanssa käsittelemään tarjouspyyntönne paremmin erityisten toiveittesi mukaisesti. Olemme sitä mieltä, että tämä on sinun etujesi mukaista.

Sähköpostiviestien automaattista lähetystä varten käytämme Salesforce Pardot -automatisointiohjelmistoa, jota ylläpitää samanniminen yritys Salesforce.com EMEA limited (Salesforce). Pardot tallentaa tällöin käyttäjäkäyttäytymisesi ja arvioi tietosi käyttäjäprofiilin muodossa. Lisätietoja tästä saat kohdasta "Markkinointiuutiskirje".


Kommentit

Sinulla on mahdollisuus kommentoida verkkosisältömme kirjoituksia. Sitä varten sinun on ilmoitettava nimesi, mutta voit myös käyttää nimimerkkiä. Lisäksi sinun on mainittava sähköpostiosoitteesi. Sähköpostiosoitteesi ilmoittaminen on tarpeen, jotta voimme ottaa yhteyttä sinuun, jos kommenttiisi on tullut vastaväitteitä ja haluamme pyytää sinulta sitä koskevaa lausuntoa. Tallennamme lisäksi IP-osoitteen. Ilman näitä tietoja ei kommentteja voi laatia. Kommenttia julkaistaessa näytetään kuitenkin vain valitsemasi nimi tai nimimerkki. Tietojesi käsittelyn oikeusperusta on suostumuksesi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a) alakohdan mukaisesti.


Social MediaVerkkosisällöissämme on linkityksiä sosiaalisiin Facebook-verkkoihin, uraverkostoon LinkedIn sekä Twitter-lyhytsanomapalveluun. Linkitykset tunnistat vastaavasta palveluntarjoajan logosta.

Linkkiä klikkaamalla avataan vastaavat Social-Media-sivut, joita tämä tietosuojaseloste ei koske. Yksityiskohtia niissä voimassa olevista määräyksistä löytyy vastaavista yksittäisten palveluntarjoajien tietosuojaselosteista. Nämä löytyvät osoitteesta:

Facebook: www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Twitter: twitter.com/privacy

Mitään henkilötietoja ei siirretä vastaavalle palveluntarjoajalle ennen vastaavien linkitysten avaamista. Kun avaat linkityn sivun, se on samalla peruste vastaavan palveluntarjoajan suorittamalle tietojenkäsittelylle.


Sinun oikeutesi ja yhteystiedotMeille on erittäin tärkeää selvittää henkilötietojesi käsittelyä mahdollisimman läpinäkyvästi ja tiedottaa sinua myös sinulle kuuluvista oikeuksista. Jos haluat lähempiä tietoja tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia, voit koska tahansa ottaa meihin yhteyttä.


Asianomaisen oikeudet

Henkilötietojesi käsittelyä koskien sinulla on laajat oikeudet. Ensinnäkin sinulla on kattava tiedonsaantioikeus ja voit tarvittaessa pyytää henkilötietojesi oikaisemista ja/tai poistamista tai estämistä. Voit myös pyytää rajoitusta käsittelylle ja sinulla on vastustamisoikeus. Meille lähettämiesi henkilötietojen suhteen sinulla on lisäksi oikeus tietojen siirrettävyyteen.

Jos haluat käyttää jotakin oikeuksistasi ja/tai saada niistä lisätietoja, käänny asiakaspalvelumme puoleen. Vaihtoehtoisesti voit lisäksi kääntyä tietosuojavaltuutettumme puoleen.


Suostumuksen peruuttaminen ja vastustaminen

Voit koska tahansa peruuttaa vapaasti kerran antamasi suostumuksen tulevin vaikutuksin. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella tapahtuneen käsittelyn oikeellisuuteen aina peruutukseen asti. Yhteyshenkilöitä tässä ovat samaten asiakaspalvelumme sekä tietosuojavaltuutettumme.

Mikäli henkilötietojesi käsittely ei perustu suostumukseen, vaan se tapahtuu jonkin muun oikeusperusteen pohjalta, voit vastustaa tätä tietojenkäsittelyä. Vastustuksesi johtaa tarkastukseen ja tarvittaessa tietojenkäsittelyn päättämiseen. Sinulle ilmoitetaan tarkastuksen tuloksesta ja saat – mikäli tietojenkäsittelyä tulisi tästä huolimatta jatkaa – meiltä lisätietoja siitä, miksi tietojenkäsittely on sallittua.


Tietosuojavaltuutettu ja yhteystiedot

Olemme nimenneet tietosuojavaltuutetun, joka tukee meitä tietosuojaoikeudellisissa aiheissa ja jonka puoleen voit myös kääntyä suoraan. Jos sinulla on henkilötietojesi keräämistä, käsittelyä tai käyttöä koskevia kysymyksiä, joihin tässä tietosuojaselosteessa ei voitu vastata, tai jos haluat tietojesi korjausta tai poistamista tai annettujen suostumusten peruuttamista, ota yhteyttä seuraavaan tahoon:

SMA Solar Technology AG
Datenschutzbeauftragter (tietosuojavaltuutettu)
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Saksa

Sähköposti: datenschutz@SMA.de


Valitukset

Jos olet sitä mieltä, että suorittamamme henkilötietojesi käsittely ei vastaa tätä tietosuojaselostetta tai sovellettavia tietosuojamääräyksiä, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetullemme. Tietosuojavaltuutettu tarkastaa sitten asian ja ilmoittaa sinulle tarkastuksen tuloksesta. Tämän lisäksi sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle.


Lisätietoja ja muutoksiaLinkit toisille verkkosivuille

Verkkosisältömme voi sisältää linkkejä toisille verkkosivuille. Nämä linkitykset on yleensä merkitty linkeiksi. Meillä ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa siihen, miten pitkälle linkityillä verkkosivuilla noudatetaan tietosuojamääräyksiä. Siksi suosittelemme, että etsit myös toisilla verkkosivuilla tietoja vastaavista tietosuojaselosteista.


Tämän tietosuojaselosteen muutokset

Tämän tietosuojaselosteen tila on näkyvissä päiväystiedossa (alla). Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta koska tahansa tulevin vaikutuksin. Muutos tapahtuu erityisesti verkkosisällön teknisten muutosten tai tietosuojaoikeudellisten määräysten muutosten sattuessa. Tietosuojaselosteen kulloinkin ajankohtainen versio voidaan aina ladata suoraan verkkosisällön kautta. Suosittelemme, että tutustut säännöllisesti tämän tietosuojaselosteen mahdollisiin muutoksiin.

Tämän tietosuojaselosteen tila: syyskuu 2021

Versio 4.4